De inhoud van een acquisitiegesprek

De inhoud van een acquisitiegesprek

Deel 1: Alle voorbereidingen zijn belangrijk, geen twijfel, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Alle (in)formaliteiten zijn uitgewisseld. Hoe verder? Het is aan te raden reeds bij het begin van het gesprek de leiding daarvan te nemen, de touwtjes als het ware in...
Wat is een acquisitiegesprek?

Wat is een acquisitiegesprek?

Het is misschien een aardig intermezzo tussen de diverse blogs van praktische aard om de betekenis van “acquisitiegesprek” kort te behandelen. In feite betreft het een tweetal betekenissen: Wat betekent het woord acquisitiegesprek? Wat betekent het acquisitiegesprek?...
De offerte | Acquisitiegesprek

De offerte | Acquisitiegesprek

Het gesprek wordt beëindigd. Alles is immers gezegd en voorzover nodig uitgelegd, behandeld. Klaar dus! De offerte wordt toegezegd. Vergeet daarbij niet te vragen of de offerte wel naar het zaakadres gestuurd kan worden in verband met de discretie. Anders het...
Werkwijze en condities | Acquisitie pro

Werkwijze en condities | Acquisitie pro

Het werd al aangegeven: aan de beurt zijn de werkwijze en de condities. Het eerste is eenvoudig. Afhankelijk van de aard van de gewenste werkzaamheden wordt daarop ingegaan. Het gaat daarbij vooral om de grote lijnen. Je kunt je daartoe beperken tenzij om welke reden...
Verschil tussen acquistiegesprek en verkoopgesprek

Verschil tussen acquistiegesprek en verkoopgesprek

Tussen de diverse teksten door even een belangrijk verschil duiden tussen twee soorten gesprekken, die weliswaar sterk op elkaar lijken, maar ook weer sterk verschillen. Allereerst het verkoopgesprek. Dit type gesprek richt zich zeer met name, om niet te zeggen...