Het is misschien een aardig intermezzo tussen de diverse blogs van praktische aard om de betekenis van “acquisitiegesprek” kort te behandelen.

In feite betreft het een tweetal betekenissen:

  1. Wat betekent het woord acquisitiegesprek?
  2. Wat betekent het acquisitiegesprek?

Ad 1: Een acquisitiegesprek is een gesprek, dat met derden wordt gevoerd met de bedoeling om een opdracht te verwerven. Niets meer, maar ook niets minder! De opdracht kan uiteraard van alles zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die worden aangeboden.

Ad 2: Het acquisitiegesprek betekent, dat jij van mening bent dat je voldoende bent geëquipeerd om gevraagde werkzaamheden voor de potentiële opdrachtgever uit te voeren. En juist daar zit de clou: leg hem dat nu maar eens uit en wel zodanig dat hij het niet alleen begrijpt, maar dat hij tevens voldoende vertrouwen in de uitvoering, dus in jou, jouw bureau, bedrijf,  heeft.

De basis is feitelijk niet zozeer het aanbod, maar veeleer het vertrouwen, waar alles om draait. Dit vertrouwen moet worden gewonnen in een korte tijd, eigenlijk een zeer korte (gespreks)tijd.

De blogs hebben de bedoeling om daar ondersteuning bij te geven. Probeer te “proeven” wat bedoeld wordt,  het gaat om sfeer, aandacht en begrip.

Natuurlijk helpt het om een feitelijke training of coaching te ondergaan. Er kan zoveel misgaan, maar er kunnen ook zoveel dilemma’s op je weg komen. Hoe red je je daaruit?