Wat wordt hiermee bedoelt: de persoon?

Inhoudelijk wordt een gesprek, ieder gesprek, bepaald door de “chemie” tussen personen. Simpel gezegd: de ene persoon ligt je beter dan de andere, in uitersten: de een mag je graag, de ander juist niet.

In ontspannen sociale sferen, feestjes, verjaardagen, andere social events, kan je je beleefd verwijderen van die personen van wie je gevoelsmatig vindt dat die niet zozeer bij jou aansluiten. Geen klik. Dat is niet mogelijk als een acquisitiegesprek is afgesproken. You get what you see.

Normaal gesproken lost enige weerstand zich wel op. Ga er in ieder geval vanuit dat gevoelens (meestal) wederzijds zijn, dus over en weer gevoeld worden. Je hebt m.a.w. allebei onuitgesproken hetzelfde probleem. Noodzaak: het virtuele ijs moet worden gebroken.

Dat kan in principe vrij eenvoudig. Probeer gevoelens van weerstand van je af te zetten door je te concentreren. Vervolgens: stel je open op. Kijk de ander recht aan en vind het niet erg om een zekere kwetsbaarheid uit te stralen. Dit wordt zeker gewaardeerd en draagt bij aan een positievere sfeer. Kwetsbaarheid kan kracht tonen!

Mocht –om welke reden dan ook- ontdooiing niet mogelijk zijn dan is het gesprek gedoemd te mislukken. Heel vervelend, maar een doodenkele keer gebeurt dat nu eenmaal. Hoe ga je daar dan mee om? Je kunt moeilijkzeggen dat je het gesprek wilt beëindigen omdat de gesprekspartner jou niet ligt. Wel kan je het gesprek zo kort en zakelijk mogelijk houden. Heel misschien toch nog een opening? Anders: beleefde exit na spoedige beëindiging.