Wetende dat je een acquisitiegesprek gaat voeren dringt de vraag zich op wat je daaraan moet voorbereiden. Beter gezegd: wat wordt er van jou aan voorbereiding verwacht door de gesprekspartner?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven en hangt mede af van de diensten die je gaat aanbieden.

Natuurlijk, ieder bedrijf heeft een website en die word je geacht bekeken te hebben, ja zorgvuldig. Op een website staat vaak veel informatie. In de vorm van tekst, inhoud, maar ook foto’s. Aldus krijg je niet alleen informatie voorgeschoteld, maar krijg je ook een indruk. Die indruk is niet goed definieerbaar, maar wel zodanig, dat je al met een zeker gevoel naar de desbetreffende afspraak kunt gaan.

Financiële info kan bij het Handelsregister worden verkregen. Nuttig en soms ook belangrijk.

Ik vind onbevangenheid bij het aangaan van het gesprek een plus-punt. Wat bedoel ik daarmee? Als je bij wijze van spreken alles al vooraf hebt uitgezocht dan is de inhoudelijke kant van het gesprek feitelijk ten dele niet meer dan het checken van de informatie en, als het goed is, bevestiging daarvan. Dat is op zich positief, maar haalt de spontaniteit uit de bespreking. Minder verrassingen.

In feite betoog ik hier, dat een goede voorbereiding essentieel is, maar dat deze niet moet worden overdreven. Laat het acquisitiegesprek zelf ook inhoud hebben. Het verlevendigt immers en kan daardoor een betere onderlinge band geven, bevordering van vertrouwen, belangrijk voor het vervolg.