Tussen de diverse teksten door even een belangrijk verschil duiden tussen twee soorten gesprekken, die weliswaar sterk op elkaar lijken, maar ook weer sterk verschillen.

Allereerst het verkoopgesprek. Dit type gesprek richt zich zeer met name, om niet te zeggen uitsluitend, op verkoop. Je verkoopt bijv. een auto, meubilair of andere nuttige zaken. Dit kan in de privésfeer, maar uiteraard ook in zakelijk verband. Hier gaat het over de zakelijke kant. Je bent dan als het ware object gebonden. Je wilt graag optimaal verkopen. Een goed resultaat.

Dat laatste –het goede resultaat- geldt vanzelfsprekend ook voor het acquisitiegesprek. Daarvoor doe je dat nou juist. Er is echter een duidelijk inhoudelijk verschil. Het acquisitiegesprek, althans zoals dat hier wordt bedoeld, beoogt natuurlijk het verkrijgen van een opdracht, dit kan je ook verkoop noemen, maar heeft naar mijn mening een extra component t.w. het opbouwen van een zekere relatie met de (potentiële) opdrachtgever. Er komt als het ware meer inhoud bij kijken. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om je te verplaatsen in de situatie van de ander. Waarom wil hij dit gesprek? Wat is zijn probleem? Welke oplossing zou bij hem passen? Kan ik daarin in alle redelijkheid voorzien?

Auto verkocht? Tot ziens, eventueel de volgende keer.

Opdracht verkregen? Wij gaan voor U aan de slag, ook dikwijls een vorm van samenwerking.