De inhoud van een acquisitiegesprek

De inhoud van een acquisitiegesprek

Deel 1: Alle voorbereidingen zijn belangrijk, geen twijfel, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Alle (in)formaliteiten zijn uitgewisseld. Hoe verder? Het is aan te raden reeds bij het begin van het gesprek de leiding daarvan te nemen, de touwtjes als het ware in...

Werkwijze en condities

Het werd al aangegeven: aan de beurt zijn de werkwijze en de condities. Het eerste is eenvoudig. Afhankelijk van de aard van de gewenste werkzaamheden wordt daarop ingegaan. Het gaat daarbij vooral om de grote lijnen. Je kunt je daartoe beperken tenzij om welke reden...
De offerte

De offerte

Het gesprek wordt beëindigd. Alles is immers gezegd en voorzover nodig uitgelegd, behandeld. Klaar dus! De offerte wordt toegezegd. Vergeet daarbij niet te vragen of de offerte wel naar het zaakadres gestuurd kan worden in verband met de discretie. Anders het...