Kennisblog over acquisitie

Wat is een acquisitiegesprek?

Wat is een acquisitiegesprek?

Het is misschien een aardig intermezzo tussen de diverse blogs van praktische aard om de betekenis van “acquisitiegesprek” kort te behandelen. In feite betreft het een tweetal betekenissen: Wat betekent het woord acquisitiegesprek? Wat betekent het acquisitiegesprek?...

De voorbereiding van een gesprek

De voorbereiding van een gesprek

Wetende dat je een acquisitiegesprek gaat voeren dringt de vraag zich op wat je daaraan moet voorbereiden. Beter gezegd: wat wordt er van jou aan voorbereiding verwacht door de gesprekspartner? Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven en hangt mede af van de...

De entrée bij een gesprek

De entrée bij een gesprek

Grappig eigenlijk, de entrée is belangrijker dan je je realiseert. Beiderzijds trouwens. De indrukverwerking draait volop! Ofwel: de eerste indruk is de beste! Er gebeurt veel in een korte tijd. Het is uiteraard belangrijk om op tijd te komen. Een open deur. Echter,...

Hoe sta je tegenover het gesprek

Hoe sta je tegenover het gesprek

Eigenlijk een rare vraag. Hoe sta je tegenover het gesprek? Hiermee bedoel ik vanzelfsprekend het acquisitiegesprek, maar bewust is gekozen voor een meer algemene benadering. Immers het is een vraag, die je je bij “normale” gesprekken niet stelt. Waarom nu dan wel?...

Verschil tussen acquistiegesprek en verkoopgesprek

Verschil tussen acquistiegesprek en verkoopgesprek

Tussen de diverse teksten door even een belangrijk verschil duiden tussen twee soorten gesprekken, die weliswaar sterk op elkaar lijken, maar ook weer sterk verschillen. Allereerst het verkoopgesprek. Dit type gesprek richt zich zeer met name, om niet te zeggen...

De persoon

De persoon

Wat wordt hiermee bedoelt: de persoon? Inhoudelijk wordt een gesprek, ieder gesprek, bepaald door de “chemie” tussen personen. Simpel gezegd: de ene persoon ligt je beter dan de andere, in uitersten: de een mag je graag, de ander juist niet. In ontspannen sociale...

De inhoud van een acquisitiegesprek

De inhoud van een acquisitiegesprek

Deel 1: Alle voorbereidingen zijn belangrijk, geen twijfel, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Alle (in)formaliteiten zijn uitgewisseld. Hoe verder? Het is aan te raden reeds bij het begin van het gesprek de leiding daarvan te nemen, de touwtjes als het ware in...

Werkwijze en condities

Het werd al aangegeven: aan de beurt zijn de werkwijze en de condities. Het eerste is eenvoudig. Afhankelijk van de aard van de gewenste werkzaamheden wordt daarop ingegaan. Het gaat daarbij vooral om de grote lijnen. Je kunt je daartoe beperken tenzij om welke reden...

De offerte

De offerte

Het gesprek wordt beëindigd. Alles is immers gezegd en voorzover nodig uitgelegd, behandeld. Klaar dus! De offerte wordt toegezegd. Vergeet daarbij niet te vragen of de offerte wel naar het zaakadres gestuurd kan worden in verband met de discretie. Anders het...