Acquisitiegesprekken … de rode draad in mijn professionele leven

Als advocaat in de economisch woelige jaren tachtig besloot ik om mij toe te leggen op de insolventiepraktijk. Dus curator in faillissementen en het adviseren van bedrijven ter voorkoming daarvan. Ik voerde daartoe de nodige acquisitiegesprekken met diverse rechtbanken. Dit acquireren leidde tot benoemingen in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Alkmaar en Haarlem. Het acquireren was dus bijzonder succesvol.

Daarna richtte ik het adviesbureau Troostwijk Introman Advies BV op, dat zich aanvankelijk vooral richtte op insolventieadvies en later in overwegende mate op fusies en overnames. In deze takken van sport stond acquisitie vanzelfsprekend centraal.

Dit was alleen al noodzakelijk omdat na iedere succesvol verlopen opdracht, de cliënt voor het bureau verloren was. Daarnaast richtte ik samen met een collega het bureau Bakkenist Introman Interimmanagement BV op. Een nieuwe zakelijke ontwikkeling in die tijd. Weer stond acquisitie centraal.

Ik schat het aantal acquisitiegesprekken dat ik in de loop van de jaren voerde op minimaal 6.000 à 10.000. Ik heb dus zonder overdrijving enorm veel praktijkervaring opgedaan op het gebied van acquisitie. Praktijkervaring waar ik u graag van laat profiteren.

geslaagde acquisitie